El Servei de Cardiologia del Consorci Sanitari rep la qualificació d’excel·lent

El Programa de Qualitat de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) té com a objectiu la millora en la protocol·lització assistencial i en la comunicació entre els diferents nivells assistencials emmarcats en la relació Atenció Primària i Atenció Hospitalària. Persegueix alinear els professionals d’ambdós nivells assistencials proporcionant formació específica en malalties cardiovasculars, millorant la protocol·lització de les seves actuacions mèdiques segons processos i facilitant canals de comunicació-relació entre l’assistència primària i l’assistència hospitalària cardiològica.

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) té una llarga trajectòria de coordinació entre nivells assistencials, fet que ha permès que el Servei de Cardiologia hagi pogut participar en aquest programa de Qualitat de la SEC i hagi obtingut el reconeixement d’excel·lència.

El Servei de Cardiologia del CST és pioner a Catalunya ja que els seus professionals van fundar el primer grup de coordinació entre les Societats Científiques Catalanes d’Atenció Primària (CAMFIC) i de Cardiologia (SCC) i participen activament en programes de formació a tot Catalunya.

L’assoliment del nivell d’excel·lència repercutirà de forma positiva en el diagnòstic i el control de les malalties cardiovasculars de la població.