El servei de l’aparell digestiu participa en l’estudi d’un nou protocol en la punció endoscòpica al pàncrees

Un grup d’investigadors catalans, entre els quals hi ha els professionals del servei de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa Dra. Carme Loras i el Dr. Xavier Andújar, han publicat un article a la revista Gastroenterology en el que es demostra que la profilaxi amb antibiòtic no és necessària per la punció endoscòpica guiada per ecoendoscòpia de lesions quístiques pancreàtiques.

El treball va consistir en un assaig clínic amb un grup de 226 pacients, sotmesos a una avaluació de lesions quístiques del seu pàncrees, que van requerir punció a través d’endoscòpia guiada per ecoendoscòpia. Es va demostrar que la incidència d’infeccions és inferior a l’1%. A més, no va variar significativament entre els pacients que rebien placebo i el grup control, al que es va administrar profilaxi amb ciprofloxacina.

Aquests resultats poden canviar el procediment estàndard establert, evitant així l’administració profilàctica de l’antibiòtic, els possibles efectes secundaris i les possibles resistències associades a aquests fàrmacs.