El servei de recollida selectiva de residus incorpora dos camions i quatre recol·lectors satèl·lit

El servei de recollida selectiva de residus de Terrassa compta amb dos nous camions de recollida de residus i quatre nous recol·lectors satèl·lit. L’entrada en servei d’aquests vehicles culmina la inversió en la renovació de la flota d’Eco-Equip corresponent a 2016, que ha suposat la incorporació d’un total de 21 vehicles.

L’Ajuntament segueix amb el desenvolupament del Pacte per la Neteja i la Recollida Selectiva. L’objectiu per al 2017 és continuar consolidant l’increment de plantilla fixa d’Eco-Equip i la implantació d’una nova ruta de recollida lateral de residus, amb l’adquisició de vehicles corresponents.