El Servei de Teleassistència activa una línia per atendre 2.000 persones grans que no tenen aquest servei

Arran del confinament per coronavirus, la Diputació de Barcelona ha desenvolupat mesures de contingència excepcionals per poder atendre a les persones gran amb risc que pugui estar en situació de necessitat en trobar-se aïllades o soles, que tinguin una salut vulnerable o una situació social complexa. La finalitat és que aquestes persones que estan desateses puguin tenir un servei que els hi proporcioni suport en cas de necessitar-ho. L’objectiu és facilitar un canal de comunicació permanent a persones grans, que no són usuàries de teleassistència, i que en la situació actual poden experimentar situacions d’angoixa per manca d’informació.

La nova línia 900 és un servei extraordinari que s’ofereix a través del Servei Local de Teleassistència (SLT) de la Diputació de Barcelona, -un servei pioner a tot l’Estat espanyol-, que atén actualment a 90.080 persones de tots els municipis de la província, de les quals el 74% son dones, el 49,5% són persones que viuen soles i el 48% tenen més de 85 anys d’edat.

La nova línia 900 es dirigeix principalment a persones d’edat avançada i majoritàriament amb malalties cròniques de base, factors que s’associen a un major risc de presentar complicacions greus en cas d’infecció per la Covid-19. Per això, des de l’inici d’aquesta pandèmia, l’SLT ha intensificat la seva atenció, fent un esforç extraordinari de professionals, tant a la central de recepció de trucades com a les 29 unitats mòbils distribuïdes per tot el territori de la província, que garanteixen una atenció durant les 24 hores.

És un servei totalment gratuït tant per a les persones usuàries com per als ajuntaments i estarà en funcionament mentre la situació d’excepcionalitat ho requereixi.

El nou servei ja està en marxa en els municipis de la Conca d’Òdena: Igualada, Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui des d’ahir dilluns, 16 de març, i demà dimecres es posarà en marxa a la resta de municipis de la província de manera progressiva.

Des del dia 12 de març l’SLT ha atès un total de 10.235 trucades de les quals el 10% estan relacionades amb la Covid-19 i s’han atès 1.448 trucades d’emergència, moltes de les quals relacionades amb aquesta malaltia. Així mateix, actualment el servei està fent un seguiment molt estret de les 121 persones usuàries que tenen el virus confirmat o que es troben en aïllament preventiu.