El Servei Local de Teleassistència dona servei a 18.488 persones usuàries del Vallès Occidental

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona ha acabat l’any 2018 donant servei a 18.488 persones usuàries al Vallès Occidental, en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca. Aquest servei, d’atenció domiciliària, garanteix la seguretat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l’any, detectant situacions d’emergència i donant resposta immediata a aquestes.

A més, el Vallès Occidental disposa de dues unitats mòbils de primera resposta, que s’ubiquen a Sant Cugat del Vallès i al Consell Comarcal del Vallès Occidental, i tenen com a finalitat atendre emergències i contingències, tot i que poden donar suport a seguiments.

Actualment, el Servei Local de Teleassistència és un dels serveis socials amb una major implantació territorial. A tota la demarcació es dona una cobertura de l’11,80% de la població major de 65 anys i del 30,80% sobre la població major de 80 anys, amb una elevada satisfacció per part de les persones usuàries i de les seves famílies.

Aquest servei funciona mitjançant un terminal instal·lat al domicili de la persona i una unitat de control remot en format de penjoll o polsera que permet estar connectat de forma permanent amb el centre d’atenció. Es complementa amb serveis com les Unitats Mòbils, els dispositius de seguretat o el reforç en el seguiment de les persones més fràgils.

Aquests dos últims anys han estat marcats per les novetats que s’han incorporat al servei i que s’han consolidat, així com per l’aposta en l’eficiència i la qualitat del servei. Entre les novetats cal destacar la implantació amb èxit del model d’atenció centrat en la persona a través d’un sistema anomenat Resposta Eficient en Teleassistència (RET), que es basa en donar una resposta adaptada a les necessitats de cada persona amb una major eficiència i un alt valor tecnològic. Això permet establir la tipologia de prestació de servei que necessita cada persona en funció dels seu perfil, els seus riscos i els seus hàbits de vida.

Al llarg del 2019 arribaran projectes pilots com el de comptadors d’aigua intel·ligents de mesura de patrons de comportaments de forma no intrusiva.