El soroll de la ciutat es redueix més de 5 decibels ponderats de mitjana durant el confinament

Aquest dimecres, 29 d’abril, se celebra el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll, que té per objectiu preservar l’ambient acústic i evidenciar les molèsties que genera a la nostra salut. En aquesta ocasió, coincideix amb un escenari inèdit, necessari per afrontar la pandèmia de la Covid-19.

Així, des del passat 14 de març, s’han limitat els desplaçaments diaris, s’ha prohibit la concentració de persones, s’ha reduït el trànsit rodat i s’han tancat establiments i locals comercials de serveis no essencials. S’ha reduït el soroll ambiental i això ha permès escoltar el silenci de la ciutat i  alguns sons de la natura que havíem oblidat.

A Terrassa, el trànsit és el principal factor de contaminació acústica i ha estat un dels elements clau en una dràstica reducció del soroll ambiental durant aquestes setmanes.

El valor global representatiu de la caiguda, a tota la ciutat i durant les cinc primeres setmanes de confinament, ha estat, de mitjana, de 5,2 dB(A) -decibels ponderats, la unitat que mesura el soroll-). Això vol dir, segons els experts, que han circulat menys de la meitat dels vehicles que ho fan habitualment (3 dB(A) seria el 50% del trànsit menys i 6, una quarta part).

L’informe s’ha elaborat comparant els valors mitjans de les setmanes de reclusió, amb un patró calculat de l’any passat.  S’han situat 9 punts de control a la ciutat i les dades s’han transmès telemàticament a la plataforma Sentilo.

L’estudi també conclou que la reducció més  important del nivell sonor es va produir la primera setmana del confinament. Durant la segona, es va mantenir la tendència a la baixa. La tercera i la quarta, es va produir un estancament i en la cinquena setmana, els nivells repunten.

La plaça Vella, el cor de la ciutat, és on ha disminuït més el soroll i, per contra, on menys s’ha notat el canvi és a la plaça del Rector Homs. També destaca que la rambleta del Pare Alegre i la carretera de Martorell tenen menys soroll qu la de Montcada o el passeig Vint-i-dos de Juliol. Això s’explica perquè la mobilitat interurbana ha baixat més que la mobilitat urbana.

Terrassa disposa d’una Ordenança Reguladora del Soroll i les Vibracions, que és el marc regulador per prevenir, corregir i sancionar les actuacions en matèria de contaminació acústica.

L’OMS classifica el soroll del trànsit com el segon factor mediambiental més perjudicial a Europa, darrere de la contaminació atmosfèrica, i considera que més el 70% de la població que viu a grans centres urbans pateix un impacte acústic molt superior al recomanable, incidint directament en la qualitat de vida de les persones.