El Teatre Principal ja disposa d’un nou pla d’autoprotecció

L’Ajuntament ha rebut el nou Pla d’autoprotecció del Teatre Principal, elaborat per la gerència d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona. Més enllà de l’actual situació de pandèmia, el document detalla tant les mesures que hauran d’adoptar en cas d’emergència els titulars de les activitats que se celebrin a l’edifici com els mitjans i recursos necessaris per dur-les a termes. Segons la Diputació, el treball també inclou quines són les decisions que caldrà desenvolupar per tal que aquestes accions s’efectuïn de la manera més ràpida possible.