El temps d’espera a Mútua i Hospital, dins del que preveu el Pla de Xoc

L’hospital universitari Mútua Terrassa ha reduït al 2017 les llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques en un 8,2% i ha acomplert el Pla de Xoc del CatSalut. Pel que fa a l’Hospital de Terrassa, el 100% dels pacients en llista d’espera quirúrgica al desembre de l’any passat estaven dins del temps de garantia que marca el CatSalut. Són dades facilitades pels propis centres.

Així doncs, en els casos d’intervencions per cataractes, pròtesi de maluc i pròtesi de genoll l’espera tant a Mútua com a l’Hospital de Terrassa, segons dades del darrer mes de l’any, ha estat d’un màxim de dos mesos i mig, per sota dels 6 establerts en el Pla de Xoc.

En els casos de processos oncològics, cap pacient sobrepassava el llindar dels 34 dies d’espera a MútuaTerrassa, 39 en el cas de l’Hospital de Terrassa.

En la resta d’intervencions, tampoc s’ha registrat cap pacient amb una espera superior als 7 mesos.

Pel que fa al número de primeres visites, també ha augmentat en els dos centres: 6.688 més al Consorci Sanitari, i 4.103 a Mútua Terrassa.

Al conjunt de Catalunya, el Servei Català de la Salut ha aconseguit al 2017 baixar els temps d’espera i, alhora, reduir el nombre de pacients en llistes d’espera per intervenció quirúrgica, proves diagnòstiques i consultes externes. De mitjana, l’any passat, un pacient va esperar 26 dies menys per ser operat que el 2016.