El terrassenc Jaume Giol ha tret un 9’8, la tercera millor nota de la selectivitat a Catalunya

El terrassenc Jaume Giol ha tret un 9’8, la tercera millor nota de la selectivitat a Catalunya. És un dels 500 estudiants que han aconseguit una nota igual o superior a 9. El Jaume va fer l’ESO a El Cim i el Batxillerat a l’Escola Pia. Ja tenia un bon expedient però assegura que no s’esperava la nota que ha tret.

El Jaume Giol ha tret un 9,95 a Batxillerat i amb les PAU, 13,89 sobre 14. Amb aquesta nota en té més que suficient per la carrera que vol fer: enginyeria aeronàutica al campus de la UPC a Terrassa.

A l’Escola Pia se senten molt satisfets per la nota del Jaume però també perquè el 100% dels seus alumnes han aprovat la selectivitat i cal tenir en compte molts altres elements i situacions.

Aquest any, més del 96% dels estudiants catalans ha superat les proves d’accés a la universitat. La nota mitjana ha estat de 6,622.