El TNT programa sis residències artístiques i quatre de tècniques de suport a la creació contemporània

El Festival noves tendències de les arts escèniques, el TNT, obre convocatòria per al nou programa d’artistes residents. El programa preveu atorgar un màxim de sis residències de creació i quatre residències tècniques que es faran durant la temporada 2020-21. D’aquesta manera el TNT, impulsat per l’Ajuntament de Terrassa, fa una aposta decidida de suport a la creació contemporània, amb una convocatòria dirigida a creadors, tant consolidats com emergents, que vulguin desenvolupar un projecte de creació i que la seva línia creativa se situï en els llenguatges artístics, escena híbrida, la recerca i al innovació.

Des d’avui i fins al 12 de juliol es poden presentar els projectes que es faran públics el 7 de setembre. La regidora de Cultura, Rosa Boladeras, ha dit que “Es tracta d’un pas més per enfortir un Festival de referència i potenciar-lo en la recerca i investigació de nous llenguatges artístics. Una iniciativa que vol ser també una mesura de suport als artistes i al mateix temps, convertir aquesta nova convocatòria en un nou nexe d’unió entre el Festival, Terrassa i els creadors contemporanis”. En total s’atorgaran un màxim de 10 residències: 6 residències de creació i 4 residències tècniques amb l’objectiu de donar un espai, temps, eines i mitjans als artistes per desenvolupar nous projectes de creació que seran presentats en el marc del TNT 2021.

Alhora, també es busca connectar les creadores amb el teixit local, treballant amb sintonia amb Terrassa Arts Escèniques, i acostant els processos creatius a les comunitats de públics locals. Aquesta línia de suport a artistes es vincula a la futura creació del nou Centre de Creació d’Arts Escèniques de Terrassa com a primer pas per convertir la ciutat en un focus creatiu amb caràcter propi. En paraules de la recent nomenada nova directora del festival, Marion Betriu, “l’inici d’una nova etapa del Festival TNT s’ha produït en un moment d’extrema fragilitat mundial però també en un moment d’oportunitat de canvi, de transició cap a un món en el qual valors relacionats amb la solidaritat, el bé comú, el respecte al medi ambient o les cures poden passar radicalment a primera línea”.

Les artistes seleccionades per a la residència podran desenvolupar el seu procés durant el període comprès entre novembre del 2020 i fins setembre del 2021. El TNT els facilitarà recursos que els permetin investigar, crear i compartir processos creatius amb la comunitat. Totes les creacions resultants formaran part de la programació del TNT 2021. Aquesta modalitat compta amb un import de 83.769 euros, que es repartirà entre un màxim de 6 residències. D’altra banda l”objectiu de les residències tècniques és que la companyia disposi dels mitjans materials i humans adients, per dur a terme de forma professional aquesta part de qualsevol procés de creació, ja sigui en una primera fase d’investigació, o en una fase final d’implantació dels diferents dissenys en escenografia, llums o so.

Les companyies seleccionades tindran la possibilitat de realitzar una residència tècnica de 7 dies en un dels equipaments escènics de la ciutat. El període de realització estarà comprès entre els mesos de gener i setembre de 2021. Les peces podran ser incloses en la programació de l’edició TNT 2021 o, en el seu defecte, es mostraran com un assaig obert en les dates que s’acordin entre ambdues parts. S’atorgaran un màxim de 4 residències. Els projectes seran valorats per una comissió artística formada per sis membres, entre els quals, la directora del TNT Marion Betriu, la directora de teatres de Terrassa Arts Escèniques Giulia Poltronieri, i quatre persones més de reconeguda trajectòria professional, d’àmbit tan nacional com internacional. Els criteris per escollir els projectes són la qualitat artística, rigor i viabilitat, la innovació formal i el caràcter transdisciplinar, l’ adequació a la línia artística del festival i als seus mitjans i la trajectòria professional.