El TSJC dona la raó a la Generalitat en l’aplicació dels descomptes a la C-16 al Bages

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a la Generalitat en l’aplicació dels descomptes a l’autopista C-16 al Bages, que va suposar una modificació de la concessió. Autema va interposar un recurs contra el Decret 161/2015 de modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l’explotació de l’autopista C-16 de Montserrat, Sant Cugat del Vallès-Terrassa-Manresa, i que després va ampliar al Decret 337/16, de modificació del primer. Ara el tribunal ha confirmat la legalitat dels dos decrets.

El Govern va aprovar un sistema de descomptes per als usuaris la C-16 al tram Terrassa – Manresa els anys 2015 i 2016 per millorar la mobilitat i l’eficiència del corredor a l’entorn de Manresa i per a la descongestió de la C-55. Amb la sentència del tribunal, que ha estat comunicada avui a la Generalitat, el TSJC confirma la legitimació i legalitat de la modificació concessional i considera que les al·legacions efectuades per Autema no estan acreditades ni justificades econòmicament i jurídicament, segons remarca la mateixa sentència. El text també avala el fet que els decrets es van aprovar amb tota la legalitat de procediment i de justificació econòmica i jurídica, amb total ajustament a la legislació vigent.

Aquesta sentència, emesa per unanimitat de tots els magistrats de la secció cinquena, desestima íntegrament el recurs interposat per Autema i condemna la concessionària a unes costes de fins a un màxim de 5.000 euros. Contra aquesta sentència es pot interposar un recurs de cassació.