El Vallès canalitza el 75 per cent del trànsit per les vies d’alta capacitat

Segons el pla de Mobilitat Específica del Vallès, ara en exposició pública, la comarca canalitza el 75 per cent del trànsit per la xarxa viària d’altes prestacions. A banda de la congestió en els accessos a Barcelona es detecta una congestió estructural en punts de l’AP-7, les calçades de la B-30, la C-58 i la C-17. També es detecta un trànsit elevat en carreteres de la xarxa local i comarcal.

Per fer més eficient la xarxa viària, el Govern proposa millorar els dèficits de capacitat que presenta la xarxa viària d’altes prestacions, millorant les connexions viàries transversals que permetin superar dèficits de continuïtat, traçat i configuració. Algunes actuacions previstes o en execució són l’ampliació de la C-58, la C-17 i el corredor AP-7 / B-30.

Pel què fa al transport públic per carretera, actualment hi ha 135 línies d’autobús amb parades al Vallès amb 15 milions de passatgers l’any. En general, diu l’informe, l’oferta de transport públic per carretera és satisfactòria amb velocitats comercials millorables. El pla proposa la implantació de diversos corredors, una xarxa de serveis d’autobús acompanyats de millores estructurals concretes, amb carrils bus o elements que donin prioritat al transport públic.

També es vol potenciar les línies d’autobús internes amb actuacions que millorin la velocitat comercial i la connexió, i potenciar les línies d’accés a les estacions de referència segons la demanda dels nuclis amb baixa densitat de població. Finalment el Pla pel Vallès aposta per una mobilitat més sostenible a peu o amb bicicleta, amb l’ampliació a 120 kilòmetres de la xarxa interurbana i la construcció de 15 aparcaments segurs per a bicis. El Pla també contempla la mobilitat de mercaderies i proposa elaborar plans de gestió supramunicipal.