#especial Ucraïna

El Vallès Occidental acull el 6’6% de la població ucraïnesa de Catalunya

El Vallès Occidental acull una significativa comunitat ucraïnesa, a la comarca hi viuen 1.550 persones de nacionalitat ucraïnesa, sobretot d’entre 20 i 55 anys. Segons les dades de l’Observatori Comarcal que es basen en el Padró continu, el Vallès Occidental acull el 6’6% de la població ucraïnesa de Catalunya.

El Vallès Occidental és, per tant, la segona comarca de Catalunya amb més població ucraïnesa, només per darrera del Barcelonès, que on hi viuen 6.733 d’aquesta procedencia. Segueixen el Vallès Occidental, el Baix Llobregat (1.428), La Selva (1.392) i La Segarra (1.285). Cal tenir en compte que en aquest recompte no estan incloses les persones de segona generació: nascudes a la comarca però descendents d’ucraïnesos.

grafic població Ucraïna

La població amb nacionalitat ucraïnesa van començar a arribar a la comarca a partir de l’any 2000. Fins aquell moment només 17 persones provenien d’aquest país. A partir de l’any 2005, coincidint amb la Revolució Taronja, és quan s’incrementa l’arribada de famílies d’Ucraïna a Catalunya.

Segons les dades de l’Observatori Comarcal, per sexes, el 56% de les persones amb nacionalitat ucraïnesa són dones. Per franges d’edat, el grup més nombrós és el de 20 a 55 anys, que sumen 1.022 persones. Hi ha 305 persones menors de 20 anys. Sabadell i Terrassa concentren un terç de la població del col·lectiu ucraïnès.