El Vallès Occidental, per sota la mitjana catalana en generació de residus

La generació de residus al Vallès Occidental continua per sota de la mitjana i se situa, a més, entre les més baixes a Catalunya. Segons dades del 2016 de l’Agència de Residus, cada habitant de la comarca va generar una mitjana d’1,11 kg de brossa al dia, xifra que suposa una lleu millora respecte el 2015 però que encara la deixa per sota d’altres de característiques econòmiques i socials similars com poden ser el Vallès Oriental (amb 1,25 kg per habitant al dia), el Bages (1,21 kg/hab/dia), el Baix Llobregat (1,23 kg/hab/dia) o l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1,21 kg/hab/dia).

A tot Catalunya l’any passat es van generar 3,7 milions de tones, que corresponen a 1,36 kg de deixalles per habitant i dia. Les xifres indiquen un lleuger repunt respecte l’any anterior (1,35 kg/hab/dia) tot i que, si es té en compte el creixement econòmic, s’observa una tendència al canvi cap a un model de producció i consum més sostenible.

Amb les dades registrades, el Vallès Occidental queda lluny de ser una de les set comarques que han assolit l’objectiu europeu previst per al 2020: recollir el 50% dels residus de forma selectiva. Sí ho han fet Osona, Pallars Sobirà, Terra Alta,  Moianès, Montsià, Segarra i Conca de Barberà.

A nivell de Catalunya, del total dels residus municipals, el 2016 es van recollir de forma selectiva el 38,5%, és a dir, 1,4 milions de tones, xifra que suposa una lleugera disminució del 0,6% respecte el 2015. En aquest aspecte, el Vallès Occidental també està per sota la mitjana i, tot i millorar respecte anys anteriors, es queda en el 35,03%, amb més de 88.880 tones.

Quant a la fracció resta, és a dir, aquella que no es recull de forma selectiva, l’any passat a Catalunya es van gestionar 2,3 milions de tones, un 1,31% més que a l’any anterior. Al Vallès Occidental es van generar més de 164.700 tones d’aquesta fracció resta, més de 151.300 de les quals van rebre tractament  mecànic biològic al Centre de Tractament de Residus de Vacarisses.

Pel que fa a la recollida selectiva de matèria orgànica, els de major pes dins la composició de residus municipals, l’Agència de Residus de Catalunya ha detectat un cert estancament. L’objectiu és la seva recollida separada en origen i per això prepara per a aquest 2017-18 una campanya de conscienciació específica.