El Vallès Occidental va rebre més de 200.000 turistes durant l’estiu de 2023

El balanç de l’activitat turística del Vallès Occidental durant l’estiu 2023 mostra una lleugera reducció de la demanda, amb una baixada en el nombre de turistes i de pernoctacions respecte del mateix període de l’any anterior. Cal destacar que la comarca no acostuma a ser una destinació turística d’estiu, atès que la majoria de les visites són per motius de negoci, però s’observa un increment accentuat de visitants durant els mesos estivals respecte del període prepandèmia.

El Vallès Occidental registra un 75,7% d’ocupació mitjana de les places ofertes als allotjaments turístics durant els tres mesos d’estiu, similar al conjunt de l’entorn de Barcelona. Aquesta xifra és més de 4 punts inferior de la registrada durant el mateix període de l’any anterior (80,1%).

En concret, el mes d’agost és el que va registrar una taxa d’ocupació més elevada durant l’estiu de 2023 (77,5%). Els mesos de juny i juliol van disminuir en més de 6 punts respecte d’un any enrere, mentre que el d’agost va mantenir una proporció similar.

El nombre mitjà de places en oferta s’ha mantingut similar respecte a l’estiu de 2022, amb 6.203 places. Tanmateix, durant els mesos de juny i de juliol el nombre va augmentar un 1,4% (84 places més), mentre que a l’agost es va reduir un 2,2% (136 menys).

Durant l’estiu d’enguany han arribat 204.503 turistes als allotjaments de la comarca. Aquesta xifra és inferior en un 2,3% a la registrada durant el mateix període de l’any anterior (4.903 persones menys). El mes de juliol és el que concentra un major nombre de turistes i, a més, supera en gairebé un 50% el valor de l’estiu de 2022, el que representa 24.246 persones més; a diferència dels mesos de juny i agost que mostren xifres un 18% inferiors