El Whatsapp de l’Activa el +60 frega les 800 altes en el seu primer any

El canal de difusió per Whatsapp del programa Activa el +60 de l’Ajuntament de Terrassa ha arribat a les 780 persones usuàries en el primer any de funcionament, amb un elevat grau de fidelitat i de satisfacció. Aquesta nova via de comunicació va néixer el febrer de l’any passat per tal d’acostar a les persones de més de 60 anys la informació sobre activitats per gaudir d’un envelliment actiu i saludable a la ciutat, en un context en què la situació sanitària comportava moltes limitacions per organitzar activitats. A dia d’avui, el canal està plenament consolidat.

La regidora de Gent Gran, Mónica Polo, ha explicat que «el canal ha superat totes les expectatives i s’ha revelat com a una bona eina per fomentar un envelliment actiu i implicar les persones de 60 anys o més en la vida de la ciutat». Polo ha afegit que «el boca a boca ha estat el gran aliat d’aquest projecte, i ha demostrat que hi ha un perfil de persones grans, generalment
dones, que són molt proactives, empoderades, que volen escollir què volen fer». Un altre indicador de l’èxit d’aquesta iniciativa és que entre les prop de 800 altes només s’han produït quatre baixes en tot un any.

Les persones que es donen d’alta a aquest canal de Whatsapp reben cada dia, de dilluns a dijous, tres missatges amb propostes d’activitats de tota mena que el servei de Promoció de la Gent Gran considera adients o interessants per a aquest col·lectiu.

Durant aquest primer any de funcionament s’ha difós informació de més de 500 activitats, de les quals el 49% han estat organitzades o coorganitzades per l’Ajuntament de Terrassa i el 47% per un total de 81 entitats de la ciutat. El 3% restant han estat activitats organitzades per altres administracions. La majoria de les activitats anunciades (62%) s’han dut a terme al Districte 1, perquè moltes de les activitats de major abast i interès tenen lloc en espais ubicats en aquest districte (teatres, cinemes, entitats amb seu al districte, etc). Amb tot, el Servei de Promoció de la Gent Gran ha procurat incloure activitats repartides per tot el territori i també incloure opcions telemàtiques: el 10% de les activitats difoses eren de caire virtual.

Pel que fa als perfils de les persones usuàries, un 73,3% de les persones apuntades són dones, i un 26,7% són homes. La mitjana d’edat és de 68,8 anys. La majoria (62%) són persones de 60 a 70 anys. El 31,5% són persones de 70 a 80 i el 6,6% correspon a les persones de més de 80 anys. Per districtes, l’1 és el que compta amb més persones donades d’alta (29,5%), seguit del 5 (22%) i el 4 (18,6%). La gran majoria de persones usuàries (81,4%) prefereixen rebre la informació en català, i el 18,6% restant, en castellà.

Valoració molt positiva de les persones usuàries
El Servei de Promoció de la Gent Gran ha fet una enquesta entre les persones usuàries del servei per mesurar-ne el grau de satisfacció amb resultats molt favorables. L’índex de satisfacció de les persones participants en l’enquesta se situa en un 4,7 de mitjana sobre un màxim de 5.

Les persones de 60 anys o més interessades en aquest canal d’informació poden trucar al 606 45 71 40, de dilluns a dijous de 9 a 13 h, i demanar donar-se d’alta, o bé omplir un formulari a https://www.terrassa.cat/activa-el-60.