Mapa Afiliats Seguretat Social

Els afiliats a la Seguretat Social augmenten a tot el territori a l’abril en relació amb el 2022

El nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 3,2% al mes d’abril respecte a l’any anterior. Ara, se situa en 3.516.515 persones, segons dades provisionals de l’Institut d’Estadística de Catalunya. El Baix Penedès encapçala les comarques amb un augment interanual més elevat. A l’altre extrem, el nombre d’afiliats ha disminuït a Aran i a la Ribera d’Ebre.

En relació amb al març, el nombre d’afiliats ha augmentat al conjunt de Catalunya i també ho ha fet a 38 comarques. Les variacions mensuals més elevades les han registrat la Selva i l’Alt Empordà, mentre que el descens més elevat ha estat a Aran.

A l’abril i respecte del mateix mes de l’any anterior, al conjunt de Catalunya, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta en 54.705 i el d’homes en 53.480, fet que suposa augments interanuals del 3,4% i 3,0%, respectivament.

Al conjunt de Catalunya, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb un any enrere. Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 17,1% del total dels afiliats) han augmentat un 6,7%, per sobre de la resta de grups.

Els afiliats de 30 a 44 anys han augmentat un 0,2% a Catalunya al mes d’abril, en relació amb el mateix mes de l’any anterior, tot i que en la majoria de comarques han disminuït.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, excepte al Pallars Jussà. D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,8% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, excepte a la Ribera d’Ebre.

A l’abril, i en relació amb el mateix mes de l’any anterior, els afiliats de nacionalitat estrangera augmenten un 11,7% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques i Aran. En canvi, l’augment d’afiliats de nacionalitat espanyola ha estat menys intens al conjunt de Catalunya i ha disminuït a 8 comarques i a Aran.

 

Afiliats per sectors

El sector serveis, que representa el 79% de les afiliacions, ha augmentat en 96.650 afiliacions a l’abril respecte al mateix mes de l’any anterior, xifra que representa un increment del 3,4%. En nombres absoluts on ha augmentat més és al Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Dins del sector serveis, la secció que més ha incrementat les afiliacions a l’abril és l’hostaleria.

El sector industrial ha augmentat un 1,4% el nombre d’afiliacions a l’abril en relació amb un any enrere. També han augmentat les afiliacions a 35 comarques i a Aran, encapçalades pel Vallès Occidental i Osona, en nombres absoluts.

Les afiliacions a la construcció han augmentat un 3,9% interanual (la xifra més elevada de tots els sectors en nombres relatius), cosa que representa 8.610 afiliacions més a Catalunya.

Les afiliacions a l’agricultura, que registraven disminucions des del desembre del 2021, a l’abril han augmentat un 2,8%.

Al mes d’abril, el 19,6% de les afiliacions per compte d’altri són a jornada parcial. En el cas de les dones, la proporció és del 26,7%, més del doble que la dels homes.

Pel que fa al grau de temporalitat, la proporció d’afiliacions a la Seguretat Social per compte d’altri amb caràcter temporal se situa en el 12,3%, 8,2 punts menys que un any abans.