Ajuntament

Els alcaldes de Cornellà, Mataró, Sabadell, Granollers i Terrassa reclamen la reunió de la Comissió d’Ordenació Territorial de Barcelona

Els alcaldes de Cornellà, Sabadell, Terrassa, Mataró i Granollers reclamem que s’activi la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona (COTMB) i que es compleixin les fites periòdiques de seguiment i avaluació del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) ja que s’acosten els 10 anys de vigència del Pla.

Els alcaldes creuen necessari endegar els treballs per elaborar l’informe de realització del Pla i d’avaluació general als deu anys. El dia 20 d’abril de 2010 va ser aprovat definitivament el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), plantejat en un horitzó de l’any 2026. Ens aquests moments s’està a mig camí del seu desenvolupament. El Pla va ser elaborat en estreta col·laboració amb els ajuntaments i els ens locals de l’àmbit, entenent que la millor fórmula gestió del territori requereix de manera imprescindible l’acord i el treball conjunt de la Generalitat i els ajuntaments.

Aquesta voluntat d’acord té el seu inici en la constitució l’any 2005 de la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona (COTMB). Les funcions d’aquesta comissió són fer el seguiment del Pla, analitzar i avaluar mitjançant un conjunt d’indicadors i com a resultat dels treballs de seguiment presentar periòdicament informes a la COTMB.

Els alcaldes de Cornellà, Antonio Balmón, Sabadell, Maties Serracant, Terrassa, Alfredo Vega, Mataró, David Bote, i Granollers, Josep Mayoral, han fet arribar aquesta reclamació al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, en la seva condició de President de la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona.