Autcat

Els autònoms valoren el preacord sobre el nou règim de cotització com una primera passa

La junta de l’Organització d’Autònoms de Catalunya, Autcat, considera que el preacord assolit entre el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i les principals organitzacions d’autònoms d’àmbit estatal sobre la reforma del sistema de cotitzacions és un avenç que ha de permetre que les persones treballadores autònomes cotitzin pels seus ingressos reals i accedeixin en el futur a pensions més altes.

“Tanmateix hem de tenir present que l’acord és tot just un esborrany”, recorda Enric Rius, president de l’Autcat, “i des de l’Organització d’Autònoms de Catalunya, més enllà del redactat final del RDL estarem molt amatents al redactat final dels reglaments i les ordres ministerials posteriors que han d’implementar i dur a la pràctica l’esperit de l’acord”.

Des de l’Autcat també es considera important corregir l’argumentació que apunta a que la baixa cotització de les persones treballadores autònomes està posant en risc el sistema de pensions. “Lamentem que es vulgui donar la idea de que una baixa cotització per part dels autònoms sigui la causant de tensionar el sistema perquè una baixa cotització a qui perjudica realment és als mateixos autònoms”, afirma Rius.  El mateix president de l’Autcat afegeix que, “si el sistema està en risc és perquè s’estan carregant a la caixa de la seguretat social partides que pertocaria cobrir amb els Pressupostos Generals de l’Estat i no amb la SS. Un exemple, els mínims vitals”.

Per a l’Organització d’Autònoms de Catalunya, la solució a tots aquests greuges comparatius passa per eliminar el règim d’autònoms i equiparar-lo al règim general, amb els mateixos drets i obligacions. Establint un mecanisme on es pagui pel que es guanya, on es permeti altes i baixes en funció dels dies realment treballats i on l’autònom tingui els mateixos drets que un treballador per compte aliena.