Els BID, una col·laboració pública i privada per a millorar els eixos comercials

A Estats Units ja fa temps que existeix un cert tipus de col·laboració publico-privada per afavorir la dinamització de les àrees comercials de les ciutats. S’anomena BID, Districtes de Millora Empresarial. Aquest model, mica en mica, és més conegut a casa nostra, sobretot a Barcelona, on uns quants eixos comecials ja s’hi han familiaritzat. Donsc aquest matí a Terrassa, a la cúpula del Teatre Principal, s’ha fet una xerrada per parlar dels BID. Ha anat a càrrec de Lluïsa Esteve, professora de la Universitat de Girona, i els ha presentat com un sistema eficaç de gestió dels centres comercials urbans. L’acte ha estat emmarcat dins de les sessions del cicle “A Terrassa, parlem de comerç”.