Els Bombers de la Generalitat van registrar un 7% més de serveis al 2017

Els Bombers de la Generalitat han atès al 2017 un total de 68.242 serveis. Aquesta xifra representa un increment d’un 7% en relació el 2016 i continua amb la tendència a l’alça dels darrers anys.

A Terrassa el nombre d’actuacions va arribar l’any passat a 1.612. Del conjunt, les més destacades van ser per incendis urbans, salvaments, assistència tècnica i per incendi de vegetació.

En el cas concret dels incendis urbans, un total de 445, la majoria de serveis van ser en edificis i contenidors. Pel que fa a les actuacions en incendis de vegetació, 131, una gran part van ser en la trama urbana.

L’augment registrat al conjunt de Catalunya s’ha donat en gairebé totes les tipologies de serveis, però és més remarcat en el cas de les assistències tècniques i de les pràctiques. També s’aprecia un repunt en els serveis de salvaments (especialment en rescats de persones en ascensors, rescats urbans i d’animals) i d’extinció d’incendis de vegetació.

En aquest cas, tot i que el nombre d’incendis registrat ha estat superior, el nombre d’hectàrees forestals cremades durant els mesos d’estiu s’ha reduït gairebé un 35% respecte de l’any anterior. La major part dels incendis han estat de menys d’una hectàrea.