Els centres educatius gasten 15 milions d’euros més en la neteja a causa de la Covid-19

La Diputació de Barcelona ha realitzat una enquesta sobre com afecta la Covid-19 en els costos de la neteja dels centres educatius. En base als resultats de l’enquesta, els ajuntaments de la província de Barcelona han gastat uns 15 milions d’euros més, un 22% més en la neteja dels centres educatius del que és habitual des de l’inici curs escolar 2020-2021.

L’enquesta es va portar a terme entre octubre i novembre de 2020 a 102 municipis, principalment petits i mitjans, i sobre una mostra de 359 centres d’infantil i primària, i 207 escoles municipals del total de 1.414 centres educatius a la província: 821 escoles d’infantil i primària i 593 escoles municipals.

Segons l’enquesta, aquest 22% de sobrecost respon a tres factors principals: L’increment del preu unitari del servei, del 10% de mitjana; el reforç en el nombre d’hores de neteja, al voltant del 20% de l’horari setmanal, aproximadament unes 10 hores per centre; i l’increment en el subministrament de productes i consumibles com higiènics i de neteja, amb una mitjana del 69% per sobre de l’habitual, a més del material específic per la COVID-19 (gel, mascaretes, proteccions, etc.) En termes mitjans, la despesa extraordinària total de la neteja a causa de la Covid-19 ha estat de 6.388 € per centre educatiu.

L’inici del curs escolar 2020-2021 ha estat marcat per la necessitat d’adaptació de tots els centres educatius als nous protocols per la Covid-19, per tal de garantir el retorn dels alumnes, docents i personal de serveis en les millors condicions sanitàries i de prevenció.

Això ha suposat l’increment i reforç dels serveis de neteja, i per tant l’augment dels costos de neteja, així com dels pressupostos municipals per a tasques de desinfecció i subministrament de material i consumibles específics, com ara gel hidroalcohòlic, mascaretes, tovalloletes, desinfectants, etc.