Els Centres Locals de Serveis a les Empreses ajuden a crear feina

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses del Vallès Occidental van ajudar a crear 420 empreses i 481 llocs de treball el 2023.

Aquests centres, impulsats per la Diputació de Barcelona, van atendre l’any passat un total de 13.788 persones emprenedores, un 15,2% més que l’any anterior, i també, 9.151 empreses.

El 54% de les persones ateses en aquests centres l’any passat eren dones. Al llarg de l’any, a la comarca van ajudar a crear un total de 420 companyies i 481 llocs de treball.

Per sectors, si s’analitzen les companyies creades amb pla d’empresa en aquests centres de la comarca, la majoria són de serveis personals, serveis a les empreses i comerç.

Al conjunt de la província, els centres van atendre el 2023,  39.569 empreses. Al llarg de l’any, aquests centres van ajudar a crear un total de 2.365 noves companyies i 2.996 llocs de treball.

Els  centres del Vallès Occidental van atendre el major nombre de persones usuàries (13.788), seguits pels del Barcelonès i Baix Llobregat.

Pel que fa al nombre d’empreses creades, lideren el rànquing els del Baix Llobregat (563), seguits pels del Vallès Occidental (420), Barcelonès (312) , Vallès Oriental (267) i Maresme (245).

El rànquing es repeteix pel que fa a nombre de llocs de treball creats.