Els comerços minoristes d’alimentació, obligats a tancar a les 9 del vespre

L’Ajuntament ordena, a través d’un Decret de l’alcalde, limitar excepcionalment l’horari d’obertura del comerç minorista d’alimentació a Terrassa i fixa les 9 del vespre com a hora de tancament obligatori.

El Comitè d’Emergència Municipal reunit aquest matí de dimarts telemàticament ha fet seguiment de la situació a la ciutat, ha estudiat informes i ha decretat aquesta mesura, vigent a tot el terme municipal.

La limitació horària és extraordinària i es declara per raons imperioses d’interès general de seguretat i salut pública, s’aplica immediatament i fins a la finalització de l’estat d’alarmat i es publica al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu electrònica de l’Ajuntament i al web municipal.

D’altra banda el govern municipal reitera el seu agraïment a totes les persones, col·lectius, entitats i empreses que estan donant material per fer front a l’emergència sanitària. També demana que perruqueries, centres d’estètica i de tatuatges i altres empreses aportin mascaretes i guants, si és possible. L’Ajuntament i la Prefectura de Policia Municipal seran punts de recollida (de 8 a 14 h). Aquest material es distribuirà a Hospital i Mútua.