Els Comuns demanen una revisió que faci més sostenbile el Pla de Mobilitat pel Vallès

Els Comuns demanen l’actualització del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, el PEMV, incorporant compromisos reals per reduir l’emissió de gasos, prioritzar les infraestructures públiques de transport i una millor política tarifària. També volen la creació d’un Organisme de Mobilitat del Vallès.  Els comuns consideren que el fet que la tramitació del Pla hagi coincidit amb la crisi sanitària i per extensió econòmica, comporta una revisió del projecte. Estudis recents diuen que hi ha una prevalença major de la COVID-19 en territoris on hi ha més contaminació, com el Vallès.

Per això demanen una actualització del projecte que aposti clarament per una mobilitat sostenible i saludable i una millor relació cost-benefici. Pels Comuns, la reducció de gasos d’efecte hivernacle que preveu el Pla són “clarament insuficients” i cal introduir millores en la línia dels compromisos assumits en la pròpia documentació aprovada per la Generalitat. Segons la formació, les actuacions previstes en el PEMV, segueixen afavorint el transport privat per davant un sistema públic de transport sostenible.

Pel Portaveu Comarcal, Carles Rodríguez, “el PEMV hauria de tenir com a objectiu assolir entre el 60-70% de la inversió en modes sostenibles”. Pels Comuns el Pla tampoc aborda el sistema tarifari i deixa la T-Mobilitat per al nou escenari. L’actual sistema per corones provoca greuges entre territoris i caldria avançar en una política que fidelitzi als usuaris del transport. Pel què fa a la B-40 o Quart Cinturó, els Comuns desestimen aquest projecte obsolet pel gran impacte ambiental que consolida el transport privat i és contradictori amb la política climàtica actual.

Proposen acabar el tram fins al Baix Llobregat i desistir d’arribar fins a Granollers. En l’àmbit ferroviari demanen un intercanviador al sud de Barberà del Vallès que connecti la R4 i R8 que facilita, amb poca inversió, la connexió entre els dos Vallesos i la priorització del tramvia amb la Universitat i Montcada, actualment en estudi informatiu. Finalment els Comuns volen una nova governança del transport públic amb la creació de l’Organisme de Mobilitat del Vallès, un veritable òrgan planificador de la Regió Metropolitana que garanteixi la implementació del PEMV.