Els Consells de Districte redirigeixen recursos per destinar 53.000€ a finalitats socials

Els Consells Municipals de Districte (CMD) de Terrassa han acordat destinar una part o la totalitat de la dotació econòmica dels seus Plans de dinamització a finalitats socials, per tal de contribuir a pal·liar els efectes socioeconòmics de la Covid-19. En total, els set consells destinaran a aquesta iniciativa 53.184 dels 70.000 € de què disposaven. La idea va sorgir del Consell Municipal del Districte 3, que el passat juliol va decidir destinar tota la dotació dels Plans de dinamització a finalitats socials.

Així, després dels acords adoptats pels diferents CMD, el Districte 1 destinarà 4.500 € a distribució d’aliments i igualtat de gènere. Per la seva part, el Districte 2 dedicarà 8.600 € a esplais diaris, projectes de salut i esport, Horts Urbans, suport educatiu a infants i joves amb dificultats d’aprenentatge i suport a projectes de tractament de les addicions. El Districte 3 ha decidit invertir 10.000 € per cobrir necessitats en l’àmbit de les emocions, tant de la gent gran com de la infància.

Pel que fa al Districte 4, la partida és de 9.800 € i s’invertirà en distribució d’aliments, esplais diaris i projectes de suport per a la detecció i tractament de la violència filioparental. El Districte 5 destinarà 10.000 € a projectes destinats a garantir l’alimentació i el dret a sostre i a acompanyament als col·lectius més vulnerables. La mateixa quantitat, 10.000 €, serà la que dedicarà el Districte 6 per a projectes dedicats a persones amb capacitats diverses, persones usuàries de Serveis Socials, dones i Gent Gran. Finalment, el Districte 7 podrà destinar 284 € a l’alimentació de col·lectius vulnerables.

A banda d’aquestes iniciatives de caire social, alguns dels districtes destinaran també part de la seva dotació a activitats de dinamització. Així, el Districte 1 organitzarà, amb 5.500€, un cicle de quatre sessions de pel·lícules al Cinema Catalunya durant les festes de Nadal. El Districte 2, per la seva banda, destinarà 1.400 € a la segona edició de les Rutes Saludables. El Districte 4 destinarà 200€ a l’activitat D4 sketchers i n’organitzarà una altra sense cost (D4 Caminem). Finalment, el Districte 7, amb 9.716€, impulsarà activitats al voltant del centenari de l’arribada del tren a Les Fonts, enllumenat de Nadal i un espectacle de monòlegs durant el Nadal.

Els Plans de dinamització de districtes destinen cada any 70.000 € (10.000 per districte) a accions de dinamització comunitària per millorar la convivència i la cohesió social, incidint en aspectes com la diversitat i el civisme. Normalment cada consell administra aquesta dotació i la reparteix entre els projectes presentats, prioritzant els que busquin la participació de la ciutadania i afavoreixin la vida en comunitat. D’aquesta manera, es potencien les relacions entre el veïnat i es reforça el paper de les entitats del territori. Tota la informació sobre els processos de participació als Plans de dinamització es pot consultar a https://participa.terrassa.cat/

Alguns dels districtes han lliurat partides als serveis socials municipals per tal que aquests determinin la seva destinació, a partir del seu coneixement de les necessitats del territori. En aquest sentit, una partida de 7.500€ del Districte 5 i una de 2.500 del Districte 6 es destinaran a posar en marxa durant dos mesos un servei gratuït de fisioteràpia a domicili per a infants i adolescents amb capacitats diverses, particularment a aquells que s’hagin agreujat durant els mesos de confinament pel fet de no poder disposar de fisioteràpia. El servei començarà a prestar-se en els propers dies i s’allargarà fins a final d’any.

Les entitats de l’àmbit de les capacitats diverses que col·laboren amb l’Ajuntament de Terrassa seran les que indiquin quines persones rebran el servei, dins de la franja d’edat en la que treballi cadascuna i atenent també criteris de gravetat i de capacitat econòmica. A dia d’avui, ja hi ha més de 60 persones designades per les entitats per rebre aquest servei de reforç.