Els contractes indefinits passen, en un any, del 15 al 41 per cent dels que s’han signat

Les contractacions indefinides creixen significativament a Terrassa al 2022. En el darrer trimestre del 2022 es van signar 56.907 contractes, un 6,3 per cent més que al quart trimestre de 2021. D’aquests, 23.527, un 41 per cent del total, van ser fixos mentre que el 59 per cent restant, 33.197, temporals. Són dades de l’informe sobre l’evolució del mercat de treball a Terrassa que elabora trimestralment el Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat.

L’any passat la proporció era molt dispar. Només un 15 per cent de contractes van ser indefinits i un 85 per cent de durada determinada.

De cada 10 contractes signats, 8 són del sector serveis, 1 de la construcció i 1 de la indústria. Serveis i construcció son els sectors amb mes increment de contractació, prop del 10 per cent
La baixada de l’atur al darrer trimestre de l’any beneficia especialment el col·lectau femení. De les 169 persones de menys que hi ha a les llistes de l’atur, 116 són dones. En comparació amb l’any passat, el descens femení és del 5,39 per cent davant de l’1,48 per cent masculí.

En el els darrers dotze mesos l’atur en els majors de 25 anys ha baixat mentre que en els menors ha pujat. La franja més beneficiada és la d’entre 30 i 44 anys, amb un 14,5 per cent menys d’atur. Entre 25 i 29 i en els majors de 45 el descens ronda el 7 per cent. En canvi, els menors de 19 anys són els mes castigats, amb un 22,1 per cent més d’atur que a finals de 2021. També puja, però menys, un 12,4 per cent, l’atur en els joves d’entre 20 i 24 anys.