Els districtes comencen a decidir en procés participatiu com invertiran 500.000 euros

L’Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis d’Estructura Territorial i de Qualitat democràtica, impulsa un nou procés de participació ciutadana per a decidir inversions als districtes. Durant els propers dies, els Consells Municipals de Districte (CMD) debatran i aprovaran les bases reguladores del procés. De moment, el consell del Districte 2 va reunir-se dijous i va aprovar una proposta de bases que presenta com a principal novetat l’obertura a tota la ciutadania de la presa de decisions. El 2016 i 2017 els districtes ja van prioritzar inversions, però només hi van intervenir els membres dels CMD.

Cada districte disposarà d’un màxim de 83.300 € per destinar a inversions circumscrites al seu territori. Fins al 18 de juny, a més d’aprovar les bases del procés, cada consell establirà en quins àmbits es podran presentar propostes d’inversió, a partir dels criteris fixats per l’informe anual del consell, un document que estableix les prioritats del districte a partir de les necessitats detectades. El 20 de juny està previst obrir el termini per a presentar propostes.

Aquest nou procés als districtes se suma al que s’acaba de dur a terme per a decidir les accions de dinamització comunitària, en que cada districte ha decidit com invertir 10.000 € en activitats que enforteixin el teixit associatiu i fomentin la vida en comú i les relacions en xarxa al territori. Ambdós processos són fruit del compromís del Govern Municipal, expressat al Pla de Mandat, de dotar els consells de districte de recursos econòmics de gestió i decisió pública per prioritzar accions en els seus territoris.