Els EAR, equips específics d’assistència a les residències de gent gran

Un equip d’infermeres visita una usuària de la Residència Vapor Gran i li fan la prova de la Covid-19. El treball dels professionals sanitaris a les residències de gent gran és cabdal per frenar el coronavirus. Per aquest motiu, Mútua Terrassa ha creat uns grups específics que es dediquen a atendre els ingressats en aquests centres, els Equips d’Assistència a Residències. Estan formats per metges de família i infermers, que donen suport agut als malalts. Per fer-ho s’han hagut de medicalitzar les residències amb tot tipus de material hospitalari i tenen contacte directe amb el servei d’Hospitalització a Domicili de Mútua.

Tot i que s’han creat principalment per assumir la crisi del coronavirus i totes les seves manifestacions clíniques, aquests equips també controlen tota la patologia crònica que es descompensi i malalties agudes que puguin sorgir. Quan és possible, el tractament es fa a la mateixa residència amb els mitjans disponibles i d’aquesta manera s’evita fer un trasllat hospitalari.

Mútua Terrassa ha format diversos Equips d’Assistència a Residències a les zones de Terrassa, Sant Cugat, Rubí i Olesa de Montserrat. Aquests equips han estat claus enla primera fase de l’epidèmia: tant en el tractament i superació de la malaltia, com en l’acompanyament a les persones en les fases finals de vida on les famílies no han pogut ser-hi per la situació acutal.