Els edificis del Consell Comarcal passen a anomenar-se ara Ègara i Arraona

El Ple del Consell Comarcal va ratificar la proposta de la Comissió Permanent del Consell d’una nova nomenclatura pels edificis del Consell Comarcal de la carretera N-150, km.15. Els edificis rebran els noms amb què antigament es referia a Terrassa i Sabadell, Ègara i Arraona, actualment les dues cocapitals del Vallès Occidental. La nova nomenclatura arriba un cop finalitzades les obres d’ampliació i millora dels edificis del Consell.

Així, s’ha plantejat establir un nomenclàtor pels diferents edificis per establir marcs referencials que serveixin tant d’ús intern com també per poder guiar a les persones que visitin el Consell Comarcal per a reunions, jornades, cursos, etc. La proposta va ser aprovada per la Comissió Permanent el 9 d’abril i es va ratificar pel Ple del dia 9 de maig.

El fins ara anomenat Edifici 1, rebrà ara el nom d’Edifici Ègara, en referència a la cocapital Terrassa, ja que aquest edifici és que és més proper a la ciutat de Terrassa. Ègara (del llatí Egara) era un municipi (Municipium Flavium Egara) de la Catalunya romana que correspon a l’actual ciutat de Terrassa. Aquest edifici acull la Sala de Plens, sales de reunions i despatxos, així com també l’Oficina d’Habitatge, l’Oficina d’Atenció Ciutadana i el Registre, l’Arxiu i les zones de treball de les àrees de Govern, Territori i Cooperació Local i Desenvolupament Econòmic Local.

D’altra banda, el fins ara anomenat Edifici 2 rebrà el nom d’Edifici Arraona, en referència a la cocapital Sabadell, per ser l’edifici del Consell més proper a la ciutat de Sabadell. El nucli de Sabadell va créixer a partir del que avui en dia és conegut com a La Salut. Els seus habitants ibers l’anomenaven Arraona, i es dedicaven a l’agricultura, la ramaderia, la caça i la pesca. L’Edifici Arraona acull el Servei d’Atenció i Informació a les Dones, les zones de treball de l’Àrea de Benestar Social, del Servei de Turisme i també la zona de cuina per al personal.