Els especialistes recomanen l’ús de taps a les oïdes per evitar infeccions pel bany

L’otitis és una infecció de l’oïda que passa sovint als nens a l’estiu a causa de la combinació d’aigua i calor. Causada per una inflamació i infecció de l’orella mitjana es coneix també com «sentit del nedador». Aquesta infecció es caracteritza per un dolor intens que, en algunes ocasions, pot anar acompanyat de febre.

L’otitis acostuma a aparèixer quan hi ha un mal funcionament de la trompa d’Eustaqui o una inflamació del timpà causada per un agent infecciós. En la majoria dels casos, sobretot en els no infecciosos, l’otitis mitjana es resol espontàniament, mentre que en d’altres cal tractament amb antibiòtics.

L’aigua és un mitjà que els agents infecciosos utilitzen per passar d’un organisme a un altre, de manera que piscines i platges són llocs de risc, Més ho són les piscines per l’existència de fongs o microorganismes. Per això es recomana l’ús de taps de silicona a la oïda i que tenen un cost de 60 euros.

Segons l’Associació de Pediatria Espanyola (APE) entre un 80 i un 90% de nens patirà algun cas d’otitis en els seus primers anys de vida.