Els expedients sancionadors relacionats amb els residus es doblen en un any a Terrassa

El nombre d’expedients sancionadors interposats per l’Ajuntament relacionats amb els residus va augmentar notablement l’any passat. De fet es va més que doblar. Si el 2016 se’n van obri 92, el 2017 van ser 195. L’obertura d’aquests expedients responen als criteris establerts per l’Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Terrassa. Les conductes que sanciona aquesta normativa suposen una alteració del servei i poden arribar a incrementar la sensació de manca d’eficiència. Per exemple, els mobles abandonats en un contenidor dificulta el seu ús per part de la ciutadania i, fins i tot, pot provocar inseguretat als vianants. De la mateixa manera, si un comerç no compleix amb la normativa establerta, pot desencadenar disfuncions en el servei, com ara el col·lapse dels contenidors. Aquests comportaments van des de l’abandonament de mobles o andròmines als contenidors sense avisar a l’empresa de recollida, fins a l’abocament incorrecte per part dels comerços.

Els encarregats d’obrir aquests expedients sancionadors són els inspectors del servei municipal de medi ambient i també la policia municipal, que té una unitat de policia ecològica. L’any passat, a més, un expedient va ser obert per la Guàrdia Civil.