Els joves d’entre 15 i 29 anys són el 16 per cent de la població a la comarca

El Pla Comarcal de Joventut recull les prioritats d’actuació pel jovent a la comarca, que suposa prop del 16 per cent de la població del Vallès Occidental. El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca han treballat conjuntament per l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut pel període 2022-2025. Aquest Pla vol dotar d’eines i recursos les polítiques actives per a les persones joves i acompanyar els ajuntaments en la gestió de les polítiques municipals de joventut. De les accions que es plantegen al Pla, n’hi ha que són assumides pel propi Consell mentre que altres es realitzen conjuntament amb els municipis. El Ple del Consell Comarcal ha aprovat avui el Pla comarcal.

El Pla parteix d’una diagnosi quantitativa i qualitativa que aporta dades sobre el jovent de la comarca. Al Vallès Occidental el col•lectiu jove, dels 15 als 29 anys, suposa el 15,9% del total de població, amb 147.103 persones joves. És la segona comarca amb la taxa de joventut més elevada de la província, només superada pel Barcelonès i seguida, molt de prop, d’Osona. També és la segona comarca amb el nombre d’habitants més elevat i, concretament, la segona amb més habitants entre 15 i 29 anys. La diagnosi del Pla recull dades sociodemogràfiques, naturalesa de la població, trajectòria educativa, trajectòria laboral, habitatge, salut, cultura i oci juvenil, participació i associacionisme, cohesió social i territorial.

EL Pla té quatre objectius estratègics: promoure polítiques per a l’impuls de l’emancipació juvenil; treballar pel benestar, la cohesió social i la igualtat; potenciar la xarxa de recursos juvenils i complir amb les competències delegades en matèria de joventut. En base a aquests objectius es preveuen diferents accions que s’aniran executant fins el 2025. Pel que fa a les accions en el marc de l’Impuls a l’emancipació juvenil, es preveu potenciar l’espai web www.xarxajovevalles.cat i fer accions d’assessoria en termes acadèmics i laborals, mobilitat internacional, habitatge, salut i formació per a joves.

En l’eix de Benestar i cohesió social i igualtat es volen desenvolupar accions relacionades amb la salut, la lluita contra la violència masclista o l’ús de l’espai públic entre d’altres aspectes. El Consell Comarcal també té delegades competències com el seguiment de les activitats de lleure a l’estiu, inspeccions a les instal•lacions juvenils, que també queden recollides al Pla. Des de diferents òrgans es farà seguiment de les accions i s’impulsarà la formació tècnic dels professionals de joventut alhora que se’ls oferiran recursos per al desenvolupament de la seva tasca.