Els més petits tenen espai propi gràcies al TNT-Kids

Pels més petits i petites de la casa, el Festival de Noves Tendències de Terrassa ha comptat amb un espai propi dins el TNT-Kids. És el cas, per exemple, de la proposta del Colectivo Desplegándose, amb Carlos Fernández i Marisa Amor al capdavant, qui proposen «El Cámping de las Delicias».

«El Cámping de las Delicias» està dirigit a nadons d’entre un i tres anys d’edat i, segons Fernández, els nadons desenvolupen un joc autònom i íntim, on troben el seu temps i la seva manera de descobrir i experimentar el càmping.

Una altra de les propostes del TNT-Kids ha estat l’estrena del projecte «Cases» de l’escenògrafa mallorquina Xesca Salvà, en la seva versió adreçada a un públic infantil; tot i que això sí, les portes també han estat obertes a persones adultes.

«Cases» és un joc on els nens i nenes es fan preguntes sobre el dret a l’habitatge, o sobre el valor de l’experiència i la memòria. Segons Salvà, és un tema que, aparentment és d’adults, però pot ser traslladat als infants perquè ens afecta a tothom. Són propostes del cicle TNT-Kids que comparteixen, entre altres, una mateixa voluntat: respectar els més petits sense infantilitzar-los.