Els metges del Consorci Sanitari denuncien que no donen l’abast

El sindicat Metges de Catalunya ha entregat un document a la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa per denunciar una sobrecàrrega de feina dels professionals d’aquests centres sanitaris (l’Hospital de Terrassa i els CAP que en depenen).

El document, signat pel 75% dels metges d’atenció primària, pediatres i odontòlegs, assenyala una reducció de plantilla del 20% des de l’any 2011.

La pèrdua de treballadors i la no cobertura de les baixes i les jubilacions són alguns dels motius que provoquen aquest increment de feina, però no són els únics. També cal afegir que la població s’envelleix i té malalties més complexes que requereixen més visites.

Els facultatius remarquen que les llistes d’espera són inabastables i alguns pacients no poden aconseguir una cita amb el seu metge fins d’aquí dos mesos. Això provoca que la demanda d’atenció urgent augmenti.

Així, per exemple, al CAP Sant Llàtzer, un dels centres gestionats pel Consorci, uns 10.000 pacients (8.500 adults i 2.600 nens i nenes) no tenen metge o pediatra assignat perquè no s’han determinat els substituts dels que s’han jubilat o estan de baixa.

De l’atenció d’aquests pacients se n’ocupa la resta de professionals, que han d’incrementar les hores de visita diàries i la ràtio per donar-los servei.