Els museus i monuments de Terrassa van rebre 213.000 persones al 2019

La xifra de visitants als museus i monuments de la ciutat va sumar més de 213.000 persones el 2019, un 3,5 % més que l’any anterior. Les principals dades de turisme a la ciutat s’han donat a conèixer durant la reunió de la Taula de Treball de Creació de Producte Turístic de Terrassa.

El nombre de grups i persones participants a l’oferta de visites turístiques amb servei de guia també va créixer. Es van registrar 518 grups organitzats (un 6,37% més respecte al 2018), per a un total de 8.139 persones, un 16,2% de creixement.

Del total de participants, un 17,4% van ser persones de la ciutat, mentre que gairebé el 83% van ser de fora, percentatge que ha anat creixent els darrers anys.

Pel que fa a la seva procedència, un 63% van venir de la resta de Catalunya, un 8,7% de la resta de l’Estat; i un 10,8% de fora del país.

Respecte a l’activitat de l’Oficina de Turisme, el nombre total de consultes va ser de 10.670 durant el 2019. Aquesta xifra implica una reducció del un 10 % respecte l’any 2018 i indica que, cada vegada més, la gent s’informa per la web visitaterrassa.cat i per les xarxes socials.

En l’àmbit de les pernoctacions en els establiments hotelers de la ciutat, al llarg del 2019 se’n van registrar 75.500, pràcticament les mateixes que al 2018.