Els nivells diaris de diòxid de nitrogen al Vallès Occidental s’han reduït en més de la meitat

La caiguda dràstica de la mobilitat durant la primera fase del confinament ha portat a una reducció generalitzada del trànsit, principal font d’emissió de contaminants a l’atmosfera. Els nivells diaris de diòxid de nitrogen al Vallès Occidental s’han reduït de mitjana a més de la meitat, en un 57%, entre el 14 de març i el 26 d’abril.

L’Observatori comarcal del Consell Comarcal ha publicat un informe sobre l’impacte de la Covid-19 en la Mobilitat durant l’Estat d’Alarma i la seva repercussió en la millora de la qualitat de l’aire. Les dades indiquen una reducció a totes les estacions dels nivells de NO2, en especial a partir del dia 16.

Per la seva banda, l’Institut Nacional d’Estadística ha elaborat un estudi de la mobilitat durant l’estat de l’alarma a partir de l’anàlisi de les dades de posició de més del 80% dels mòbils presents a Espanya. Els resultats mostren que entre el 85% i el 95% de la població de la comarca va romandre en la seva àrea de residència durant la primera fase de confinament.