La Pepeta denuncia “un inici de curs caòtic per la manca de previsió i inversió”

Les famílies de l’escola pública de Terrassa, organitzades dins la Pepeta, expressen la seva indignació per la gestió de l’obertura del curs 2020/2021. L’associació critica tant el Departament com l’Ajuntament per no haver estat a l’altura de les expectatives familiars per una educació segura, inclusiva i de qualitat. Des de l’administració hi ha un reconeixement de la mala situació que pateix l’escola pública a Terrassa, en termes de massificació, segregació o exclusió educativa, també per manca de recursos per a desenvolupar l’escola inclusiva.

A aquests greuges s’hi afegeix, segons la Pepeta, la mala gestió dels darrers anys de l’empresa Serhs, que porta el servei de menjador i que, addicionalment, comença a donar servei també a les escoles bressol malgrat el reclam de cessió de la licitació. Un temps de migdia que actualment no està integrat en el projecte educatiu del centre, i al qual li falta una clara i plena supervisió des del punt de vista sanitari i pedagògic, generant encara més risc i incertesa. Per això reclamen la municipalització del servei. L’entitat denuncia la falta d’infraestructures, el manteniment i ampliació dels edificis com el Sala i Badrinas, per baixar les ràtios. I reclamen més inversió a l’espera dels pressupostos de la Generalitat i del compromís de l’Ajuntament d’aportar més recursos sense especificar.

Les famílies entenen que l’administració ha reaccionat tard i més pendents dels mitjans de comunicació que aportant veritables solucions a l’escola. Segons l’associació, els Govern espanyol i català han estat negligents en deixar en mans dels centres educatius tota la responasabilitat davant la limitació d’espais i en general la capacitat organitzativa que a més, ha dificultat la feina dels professors a qui agraeixen la seva tasca. Segons l’entitat, a Terrassa han quedat un nombre important de grups per sobre de 20. Fins a 26 o 27 a Primària i per sobre de 30 a Secundària, anant en contra de les recomanacions previstes i incrementant el risc tant de contagi, com de confinament de grups grans d’alumnat.

Denuncien també la situació a les escoles bressol, que segons la Pepeta, no han incrementat el personal ni faciliten una entrada als centres pausada per millorar l’adaptació dels nens. Afegeixen que alguns centres han hagut d’eliminar especialitats necessàries per assolir l’escola de qualitat i inclusiva que demanen. La Pepeta conclou que falta una planificació clara i immediata de mesures de conciliació familiar que permetin a les famílies acompanyar les directrius de confinament.