Els patinets elèctrics: ni per la vorera ni per les calçades principals

L’Ajuntament ha explicat a la Taula de Mobilitat quina és la seva proposta per regular la circulació dels vehicles de mobilitat personal, arran de la proliferació dels patinets elèctrics. El que han explicat a la reunió tant el tinent d’alcalde Marc Armengol com els tècnics de l’àrea, no difereix gaire, per exemple, de l’ordenança que ja s’aplica a Barcelona. Però amb alguns matisos.
A Terrassa els patinets elèctrics veurien restringida la seva circulació als carrers de les zones 30; als carrils bici, sigui en vorera o en calçada; i als carrers de plataforma única, on els vianants tenen prioritat.

Per tant, per on tindrien prohibit el pas seria per les calçades de les vies principals i per les voreres, a diferència de Barcelona on sí ho poden fer per les que tenen més de tres metres d’amplada. Als carrers de barri on està planejada la implantació de la zona 30 tampoc hi podran circular fins que es senyalitzi de forma definitiva.

Un cas a part són les illes de vianants. En aquests carrers la ordenança preveu que cada zona s’adapti a les seves característiques, però com a norma general estableix que la mobilitat dels patinets elèctrics s’equipari a la de les bicicletes: és a dir, que vagin a la velocitat dels vianants i a un metre i mig de distància d’ells i les façanes. Les sancions encara s’han de proposar.
La nova ordenança de mobilitat també inclou altres novetats, com permetre als menors de setze anys, i no dotze, moure’s per la vorera amb patinet o patí sense motor.

Ara serà el torn de les entitats de la taula de la mobilitat dir-hi la seva fins a consensuar una ordenança final que haurà de ser aprovada en ple.