Els pediatres desmenteixen cap relació entre el coronavirus i dues patologies inflamatòries infantils

La Societat Catalana de Pediatria emet un comunicat per transmetre un missatge de tranquil•litat i calma a les famílies, davant l’alerta per l’augment de casos excepcionals d’infants amb síndrome de shock tòxic i la malaltia de Kawasaki, relacionades amb complicacions pel coronavirus. Els pediatres que són bons coneixedors d’aquestes dues patologies inflamatòries i que en algunes ocasions poden ser greus, diuen que no hi ha cap evidència que estiguin relacionades directament amb el SARS-CoV-2.

Aquestes malalties van lligades a una resposta inflamatòria secundària, a infeccions bacterianes, víriques o de causa desconeguda. Davant l’aparició d’aquests quadres clínics, els pediatres recoden que el document que s’ha difós per les xarxes és un recordatori i actualització per a professionals dels centres hospitalaris i reiteren que quan el coronavirus afecta als menors ho fa amb poca simptomatologia i en la majoria dels casos sense complicacions.

També recorden que habitualment fan un seguiment telefònic o presencial si cal, a tots els nens que ho requereixin i que resten a disposició de l’usuari davant qualsevol dubte. La Societat pediàtrica afegeix que els dispositius d’Atenció Primària Pediàtrica i d’Urgències, així com la Unitat d’Intensius es troben sense problemas d’ocupació excesiva. A més, els professionals mèdics d’infants mantenen contacte permanent amb el Departament de Salut, el Servei Català de Salut i d’altres organismes per asegurar el flux d’informació sobre la situació del dia a dia.