Els pensionistes de Terrassa cobren 1.386 euros de mitjana, per sota de la mitjana catalana

Catalunya tenia 1.541.323 pensionistes el 2023, xifra un 0,2% superior a la de l’any anterior. Són xifres de la Generalitat de Catalunya. El nombre de pensionistes ha augmentat a la majoria de comarques, i els augments més elevats són els del Moianès, Aran i el Baix Penedès, a més del Solsonès.

El nombre de pensionistes equival al 19,5% de la població a Catalunya, però aquesta proporció varia força segons la comarca de residència. Els percentatges més elevats són els del Berguedà, el Ripollès, la Terra Alta, el Lluçanès i les Garrigues. En canvi, les comarques amb menys pensionistes en relació amb la població empadronada són: la Cerdanya, Aran i l’Alt Empordà.

En nombres absoluts, les comarques amb més pensionistes són el Barcelonès (472.574), el Vallès Occidental (181.624) i el Baix Llobregat (161.407). A l’altre extrem, se situen l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Lluçanès.

Entre els municipis de més de 20.000 habitants, a la majoria el nombre de pensionistes ha augmentat respecte de l’any 2022. Els municipis de Salou, Calafell i Sant Quirze del Vallès són els que presenten un augment percentual més gran del nombre de pensionistes. En nombres absoluts, Barcelona és on resideixen més pensionistes (341.036), seguit per l’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Sabadell. Pel que fa a la proporció entre pensionistes i població, els percentatges més elevats són els d’Esplugues de Llobregat, on un 23,4% de la població és pensionista de pensions contributives de la Seguretat Social, seguit d’Igualada i Manresa, mentre que els municipis que presenten els percentatges més baixos són Salou, Lloret de Mar, Sant Cugat del Vallès, Vila-seca i Salt.

L’import percebut en termes mitjans pels pensionistes ha augmentat un 1,3% a Catalunya, en relació amb l’any 2022, i també ho ha fet a totes les comarques.

Per sexe, l’any 2023 un 51,9% dels pensionistes són dones i un 48,1% són homes. En el cas dels homes, la mitjana percebuda en concepte de pensions és de 1.643 euros, i en el de les dones és de 1.247 euros, fet que suposa una diferència de 396 euros.

El Barcelonès continua sent la comarca on l’import brut mitjà percebut pels pensionistes és el més elevat de Catalunya, amb 1.548 euros, un 7,7% superior a la mitjana catalana (1.437 euros), seguida del Tarragonès i del Baix Llobregat. En canvi, els residents a la Terra Alta perceben l’import més baix (1.043 euros), un 27,4% inferior al conjunt de Catalunya.

Entre els municipis de més de 20.000 habitants, l’import brut mitjà percebut pels pensionistes de pensions contributives varia fins a 596 euros mensuals, atenent al municipi de residència del pensionista: Sant Cugat del Vallès és el municipi amb un import mitjà més alt, amb 1.753 euros mensuals, seguit de Sant Quirze del Vallès (1.721 euros) i Sant Just Desvern (1.668 euros), mentre que els municipis on l’import mensual és més baix són Lloret de Mar, Amposta i Palafrugell.

Terrassa té 44.382 pensionistes 

A Terrassa, els pensionistes cobren 1.386 euros de mitjana, molt a prop dels 1.393 de Sabadell. Es tracta d’una xifra lleugerament per sota de la mitjana catalana. A la ciutat hi ha 44.382 pensionistes, dels quals 20.679 són homes i 23.703 dones. Es tracta del 19,7% de la població.