Els populars de Terrassa volen revisar la gestió del servei de neteja

El PP ha presentat avui algunes de les seves propostes en matèria de neteja, un dels punts principals del seu programa electoral. Asseguren que hi ha un servei de neteja deficient per part de l’empresa, Eco Equip, i per això volen millorar el servei revisant i fent canvis a la gestió.

Entre les altres propostes que recull el programa, hi ha la instal·lació de contenidors de recollida selectiva soterrats a zones emblemàtiques i històriques, si és possible la seva instal·lació, i un increment de les papereres, ja que denuncien la falta d’aquestes en alguns espais com el tram del mercat de l’avinguda Béjar.

També, demanen, la neteja de les façanes dels edificis, públics o privats, per deixar-les lliures de grafits. Una petició que asseguren, la Síndica de Greuges, ja va demanar a l’Ajuntament.