Els presidents de les Cambres de Comerç demanen un pressupost aprovat per al 2020

El consell de Presidents de les Cambres de Comerç s’ha reunit a la seu de la Cambra de Terrassa, on ha aprovat per unanimitat un comunicat on exposa que considera imprescindible que Catalunya compti el més aviat possible amb un pressupost aprovat per l’any 2020.

El comunicat explica que aquest pressupost permetrà desenvolupar iniciatives imprescindibles per a l’economia, però que cal que el Govern formuli propostes que prioritzin el creixement de l’activitat econòmica i l’alleujament de les restriccions que s’han operat en molts àmbits de la despesa social.

El consell insisteix en la necessitat de mesures d’impuls a l’economia, especialment en els àmbits de la internacionalització, per combatre l’impacte negatiu de mesures com el Brèxit que empitjoren els fluxos internacionals de mercaderies; una millora del finançament de les universitats, intentant no vincular-ho a la connexió entre universitat i empresa; l’impuls a les infraestructures estratègiques per a la competitivitat empresarial, sobretot en la dinamització de les àrees rurals, i el foment de la formació professional.

L’objectiu de la petició de les Cambres catalanes al Govern d’accelerar la presentació d’una proposta és poder garantir la normalització de l’escenari pressupostari i la recuperació de projectes i actuacions.