Els psicòlegs estrangers denuncien les dificultats per poder convalidar els seus estudis a Espanya

El Moviment Psicòlegs Migrants, que agrupa a professionals de més de 12 països, denuncia la dificultat per homologar els títols universitaris estrangers a Espanya. Professionals amb llicenciatura, postgraus i experiència professional no aconsegueixen convalidar els seus estudis com a graus espanyols.

La normativa vigent proposada pel Ministeri d’Universitats no dóna solucions davant aquesta problemàtica. Una de les opcions per als afectats és sol·licitar una equivalència, un procés que comporta una espera de dos anys i que a més impossibilita la realització del Màster en Psicòleg General Sanitari i la entrada en el Col·legi de Psicòlegs, per tant no permet que els professionals puguin exercir el seu treball. Una altra opció és convalidar el títol de manera privada a través d’una universitat, és a dir, obligar als psicòlegs a tornar a pagar uns estudis que ja han realitzat.

El Moviment de Psicòlegs Migrants exigeix un tracte coherent i igualitari, a més d’una modificació de la normativa actual per habilitar la convalidació dels seus estudis al grau espanyol.