Els Punts d’Orientació Social i l’Oficina de Prestacions Socials superen els 39.000 tràmits

En el darrer any i mig l’Ajuntament ha gestionat 39.300 tràmits de prestacions socials. D’aquests gairebé 17.000 s’han gestionat a través de l’Oficina de Prestacions Socials i 22.300 mitjançant els onze Punts d’Orientació Social repartits per la ciutat. Tots dos serveis es van posar en marxa l’any passat amb l’objectiu de simplificar els tràmits i agilitzar l’atorgament de prestacions econòmiques.

L’Oficina va gestionar bàsicament tràmits de l’àmbit educatiu: 10.025 dels ajuts van ser per a menjadors escolars, 4.859 prestacions econòmiques per a activitats d’estiu com colònies i casals d’estiu i 2.113 prestacions per activitats extraescolars. Funciona de manera virtual les 24 hores del dia i dona autonomia a les famílies per demanar ajudes sense el seguiment dels serveis socials.

Els Punts d’Orientació Social permeten a les famílies amb accés difícil a les noves tecnologies fer els tràmits de manera presencial, amb l’assistència de professionals. S’hi poden fer tràmits relacionats amb el carnet d’identitat, la meva salut, la identitat digital, l’atur, la renda garantida o el pagament de taxes i multes, entre d’altres. N’hi ha a tots els districtes excepte el primer i funcionen amb la col·laboració d’entitats del tercer sector de la zona.

El govern municipal va aprovar, l’any passat, un nou reglament de prestacions socials, una revisió de l’anterior, vigent des del 2010.