Els telecomptadors digitals, una eina per millorar la gestió de l’aigua

L’eficiència de la gestió de l’aigua a les ciutats és un dels reptes mediambientals dels propers anys. En aquesta empresa, hi tenen un paper molt important la modernització dels comptadors. Els mecànics, els de tota la vida, es revisen cada dos o tres mesos. Els telecomptadors digitals, en canvi, poden mesurar la despesa d’aigua en temps real i això aporta molts beneficis.

Són els que s’han explicat a la jornada que ha acollit l’Escola Industrial sobre els telecomptadors, organitzada per l’Observatori de l’Aigua de Terrassa.

Els telecomptadors, a banda de tenir una utilitat domèstica, també li pot servir a l’Ajuntament per a regular el consum en episodis de sequera, que cada cop són més habituals i fer la xarxa més eficient.

Els ajuntament de Vic, Reus i Mataró ja han modernitzat els seus comptadors. El de Terrassa ha demanat uns fons Next Generation per a fer aquesta transició digital a la xarxa d’abastament i sanejament de l’aigua. El cost del projecte és de 12 milions d’euros i la subvenció podria cobrir-ne vuit.