Aixetes Aigua Consum Lavabo

Els terrassencs consumim 108’2 litres d’aigua per persona i dia

Segons les últimes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, Terrassa és la 6a ciutat del Vallès Occidental que menys aigua consumeix per habitant. Al 2021, els terrassencs vam gastar de mitjana 108’2 litres d’aigua per persona i dia. Aquest mateix càlcul, situa Badia del Vallès com el municipi més estalviador, amb 86’4 litres per persona i dia. És bastant menys que el segon classificat a a classificació d’estalviadors, Sabadell, on el consum puja a 103’8 litres per persona i dia. En canvi, on més aigua gasten és a Rellinars, gairebé el doble que a Terrassa: 199’6 litres per persona i dia. Tot plegat fa que el consum mitjà del Vallès Occidental sigui superior al de Terrassa: 113’1 litres per persona i dia.

Pel que fa a consum absolut, aquí Terrassa sí que és la ciutat amb una despesa d’aigua més gran. Després d’un 2020 on el confinament va fer baixar el consum respecte 2019, a la ciutat el 2021 es va superar fins i tot la despesa del 2019. Així, l’any passat a Terrassa es van consumir 12.414.839m3 d’aigua, per 11.552.073m3 de 2020 i 11.993.274m3 de 2019. Més de tres quartes parts del consum de l’any passat a la ciutat corresponen al consum domèstic, 8.807.673m3. La resta, 3.607.166m3, fa referència a l’aigua d’ús industrial i comercial. La segona població de la comarca en consum absolut és Sabadell, amb 10.460.798m3. La que menys va gastar, Gallifa amb 11.816m3.