Els terrassencs posen un notable a la seva ciutat, segons una enquesta de Mina

La gran majoria dels egarencs estan satisfets de viure a Terrassa i mostren un alt grau d’identificació amb la ciutat. És una de les principals conclusions de l’enquesta encarregada per Mina Aigües de Terrassa, amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement de la ciutat i el seu desenvolupament. S’ha presentat a l’Arxiu Tobella. Segons aquest treball, realitzat per Time Consultants, un 83% dels enquestats diu estar satisfet o molt satisfet de viure a Terrassa. La nota general que obté la ciutat és de notable, 7’4.

L’enquesta es va fer a principis d’any a 1.200 persones. Entre els aspectes més ben valorats hi apareixen les bones comunicacions, l’oferta de serveis; que és gran i integradora. A l’altra banda la inseguretat (13%), l’atur (12,5%) i la neteja (10,5%) són considerats els principals problemes. En el capítol de mancances destaca la falta d’una oferta d’oci més àmplia al centre.

Alhora de definir la ciutat, els adjectius que sobresurten són tranquil·la, acollidora, bé, còmode però també avorrida.

L’enquesta també posa nota a la gestió municipal, amb 6,3; un 5,5 després de valorar els serveis municipals: el més ben considerat, els serveis funeraris; el pitjor, el servei de neteja.

També se li pregunta a l’enquestat si justificaria la privatització d’algun servei públic. Un 37% diu que sí, si això comportés una millora del servei; un 28% diu que no, en cap cas. I un altre 28%, depèn.

Per últim, respecte els subministraments bàsics, el del gas i l’aigua obtenen un notable (7,1 i 7 respectivament). El de la l’electricitat es queda un bé (6,4).