Els títols no utilitzats durant l’estat d’alarma es podran validar a partir del dia 1 de juliol

L’1 de juliol s’engegarà la compensació dels títols de transport integrats  amb limitació temporal que no hagin pogut ser utilitzats durant el confinament a causa de la covid-19.

Totes aquelles persones que ja havien estrenat un títol abans del 14 de març, i han caducat sense haver-la utilitzat en cap moment del confinament, es podrà introduir la targeta caducada en qualsevol validadora d’accés a la xarxa de transport, i el sistema de validació imprimirà en el títol una nova data de caducitat, de manera que recuperarà tots aquells dies o viatges no gastats.  si es disposa de títols mensuals (T-usual, T-grup i T-familiar) cal demotrar que el bitllet fos  expedit el 14 de març i no es fes servir entre el 14 de març i l’11 d’abril.Pel què fa als títols trimestrals (T-jove, T-trimestre i T-70/90 FM/FN) perquè es produeixi l’ampliació automàtica de caducitat cal que la targeta s’estrenés abans del 14 de març i no es fes servir entre el 14 de març i el 10 de juny.

Les persones que sí hagin utilitzat el títol durant el confinament hauran de fer una sol·licitud telemàtica; un cop valorada, si és el cas, obtindran un títol específic compensatori a partir del dia 1 de setembre.Els usuaris que hagin d’emplenar una instància disposaran d’un  servei d’atenció telefònica reforçada que donarà resposta als dubtes específics dels casos de compensacions, al telèfon 93 120 53 30 en horari de 9h a 21h, de dilluns a divendres no festius. Aquests títols tindran validesa fins al 31 de març de 2021, i la compensació via formulari es podrà sol·licitar durant tot el 2020.

En qualsevol cas, l’ATM pretén oferir una solució àgil que eviti desplaçaments per a qualsevol consulta o gestió presencial, per evitar el col·lapse i les aglomeracions, no aconsellables en l’actual situació.

L’ATM calcula que hi ha uns 600.000 títols a compensar, que no es van poder utilitzar durant el confinament i han caducat.