Els treballadors del Vallès cobren un 14 per cent més que els de la resta de l’Estat

En els municipis del Vallès Occidental de més de 40.000 habitants, el sou mitjà l’any 2008, era de 28.456 euros bruts anuals. Això representa un 4,8 per cent superior a la mitjana catalana que és de 27.148 euros i un 14,2 més alt que a la resta de l’Estat que es queda en els 24.909 euros l’any. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen d’un estudi anual recollit pel Consell Comarcal sobre els salaris a la comarca. L’estudi confirma que es manté la bretxa salarial entre homes i dones amb una diferència del 21,6 per cent. A nivel municipal destacar que a Sant Cugat els homes cobren un 27,7 per cent més que les dones i a Rubí aquesta diferència es queda en un 19,1 per cent.

Els treballadors del Vallès amb estudis universitaris van duplicar amb 42.213 euros l’any, el què cobraven els treballadors amb un nivel de formació més baix que es van emportar 20.622 euros aquell any 2018. Com en edicions anteriors, s’analitzen les persones assalariades residents a la comarca, tot i que s’inclouen xifres de persones que només hi treballen. Així s’obté una visió comparativa més completa a nivell territorial. Per sectors les activitats professionals i administratives van presentar uns sous mitjans més elevats amb 33.675 euros, seguit de la indústria amb 32.500 i la construcció que amb 24.449 euros anuals continua sent el sector amb el salari mitjà més baix.

Les retribucions més baixes per grups d’edat correspon a la población assalariada menor de 35 anys que amb 19.419 és gairebé un 40 per cent menys que grups de més edat. Finalment el salari mitjà de les persones assalariades amb contracte indefinit era d’un 38 per cent superior als contractes temporals segons el tipus de jornada. El sou en la jornada completa duplicava al temps parcial. L’informe Els salaris al Vallès Occidental s’ha fet amb dades de la Mostra Contínua de Vides Laborals del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i analitzades pel Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. L’estudi complet es pot consultar a www.ccvoc.cat/salaris.